Der Übersetzerstreit
Dann wird dieses Land andere Literaturverlage bekommen!

(
von Hannes Hintermaier)

contra
Friß oder stirb" (Schermer-Rauwolf)
"Bis 32 Euro ..."  (Deutschlandfunk)
Übersetzer und Verlage kämpfen ...
(Berliner Literaturkritik)

 


"Dossier Germania: i traduttori letterari tedeschi sul piede di guerra",  di Anna Carbone e Marina Pugliano


Rückgang der
Übersetzungen 
um 28,6%:
eine Katastrophe!

Arm trotz Arbeit!

 


Interkulturelles
amerikanisch-spanisches
Missverständnis!


anglais moderne

Nützliche Hinweise:

Internet-Buchhandlung:

speziell für Übersetzen & Dolmetschen
sowie fremdsprachiger Literatur

 

  en welkom op onze website www.Übersetzungswissenschaft.de en www.Translatologie.de.

  In onze geglobaliseerde en multiculturele wereld wordt al te vaak vergeten dat een “begrip van de culturen”, bijzonder op taalkundig vlak, van een groot aantal invloeden kan afhangen. Dat wil zeggen dat het vertalen van de ene taal naar de andere niet alleen als overdracht van taaltekens op basis van woordenboeken, terminologiedatabanken en grammaticaregels zou moeten beschouwd worden maar dat hieraan een hoop onderling afhankelijke factoren ten grondslag liggen, door ons “Catalogus van de vertaalparameters” genoemd waarop we in fictieve virtuele denk-en cultuurruimten kunnen teruggrijpen. 

  Terwijl het vertaalwetenschappelijk debat tot nu toe voornamelijk twee onverenigbare, tegenovergestelde standpunten kende – aan de ene kant de universele filosofie die in haar geloof aan een grensoverschrijdend humanisme vertalen fundamenteel als bijdrage tot de creatie van een gemeenschappelijke taal beschouwde, aan de andere kant de romantiek die, zoals bv. bij Schleiermacher, in het vertaalproces een onderlinge bevruchting van de culturen door wederzijdse erkenning van hun onveranderlijke specificiteiten zag, onderzoeken wij hier de vertaalactiviteit als bijzondere, een culturele overdracht inhoudende categorie van het “communicatieve handelen” in virtuele denkwerelden.

  Op deze pagina’s proberen wij de vertaalwetenschappelijke mainstream in wetenschapstheoretisch opzicht te analyseren en evalueren alsook nieuwe intellectuele impulsen vanuit een interdisciplinair perspectief te geven.

   Hier vindt u bovendien actueel nieuws uit de vertaalwetenschap en haar randdisciplines.

  Helmuth Sagawe
  (
  Vertaald door  Robert Darquenne)

  "Wissenschaft der Wissenschaften" "Wissenschaftstheorie und Translatorisches Handeln"

  Diese Seite ist Bestandteil der WEB-Site: "WWW.Übersetzungswissenschaft.de"