Der Übersetzerstreit
Dann wird dieses Land andere Literaturverlage bekommen!

(
von Hannes Hintermaier)

contra
Friß oder stirb" (Schermer-Rauwolf)
"Bis 32 Euro ..."  (Deutschlandfunk)
Übersetzer und Verlage kämpfen ...
(Berliner Literaturkritik)

 


"Dossier Germania: i traduttori letterari tedeschi sul piede di guerra",  di Anna Carbone e Marina Pugliano


Rückgang der
Übersetzungen 
um 28,6%:
eine Katastrophe!

Arm trotz Arbeit!

 


Interkulturelles
amerikanisch-spanisches
Missverständnis!


anglais moderne

Nützliche Hinweise:

Internet-Buchhandlung:

speziell für Übersetzen & Dolmetschen
sowie fremdsprachiger Literatur

 

  Dobry wieczór

   

  witamy serdecznie na naszej stronie www.Übersetzungswissenschaft.de i www.Translatologie.de.

   

  W naszym multikulturalnym i cywilizowanym świecie często zapominamy, że tak zwane rozumienie kultur, szczególnie na płaszczyźnie jezykowej zależy od wielu istotnych czynników. To oznacza, że tłumaczenie z jednego języka na drugi nie powinno być widziane przez pryzmat kalki językowych znaków opierającej się na bazie słowników, danych terminologicznych czy reguł gramatycznych, lecz opiera się ono głównie na mnóstwie współzależnych które my definiujemy jako Tłumaczeniowy Inwentarz Działania i który możemy użyć do działania w fiktionalnej, wirtualnej kulturze lub w tak zwanych przestrzeniach myślowych.

   

  Do dziś w istotnej debacie naukowej dotyczącej tłumaczeń istnieją dwie sobie przeciwne pozycje. Z jednej strony jest to filozofia uniwersalna, która w wierze w humanizm przekraczający granice określa dziedzinę tłumaczeń przede wszystkim jako wkład do stworzenia jednego dla wszystkich wspólnego języka. Z drugiej strony jest to romantyzm, dla którego tłumaczenie szczególnie w teorii Schleiermacher’a to wzajemne „zapłodnienie kultur“ poprzez uznanie ich niezmiennych oraz różnorodnych osobliwości. W związku z tym powinno się akt przekładu rozumieć jako CZYNNOŚĆ tłumaczeniową w sferze kategorii przenośnika kulturowego, zawierającego również specjialne kryterium tak zwanego KOMMUNIKATYWNEGO DZIAŁANIA w wirtualnych przestrzeniach myślowych.

  Na naszych stronach chcemy więc spróbować zanalizować i oszacować na płaszczyźnie naukowo-teoretycznej główne tendencje tlłumaczeniowie. Dodatkowym celem jest dać czytelnikom szansę nowych odkryć jak i zachęcić ich do impulsów myślowych pod kątem nowych perspektyw, szczególnie w dziedzinach międzydyscyplinarnych.

   

  Dodatkowo znajdą tu państwo aktualne wskazówki z dziedziny nauki przekładów językowych i jej dziedzin pobocznych.

  Helmuth Sagawe
  (przetłumaczone przez Wioletta Panasowiec)

   

  "Wissenschaft der Wissenschaften" "Wissenschaftstheorie und Translatorisches Handeln"

   

   

  Diese Seite ist Bestandteil der WEB-Site: "WWW.Übersetzungswissenschaft.de"